Ústav česko-brazilské akademické spolupráce (INCBAC) byl zřízen s cílem posílit vzájemné vztahy mezi Brazílií a Českou republiku navázáním kvalitní akademické spolupráce. Institut podporuje rozvoj společných projektů a aktivit mezi českými a brazilskými univerzitami a výzkumnými centry. Jeho cílem je posílení spolupráce v oblasti výzkumu a podpora mobilitu studentů a výzkumných pracovníků z obou zemí.

INCBAC podporuje navázání těsnějších vazeb mezi vědci a akademickými pracovníky v obou zemích. Zaměřuje se také na posílení meziuniverzitní spolupráce v obou zemích, a to podporou a zprostředkováním jak ústních dohod o spolupráci, tak oficiálních bilaterálních smluv. Jednou z hlavních aktivit institutu INCBAC je organizace krátkodobých a dlouhodobých studijních a výzkumných pobytů pro brazilské studenty v České republice a českých studentů v Brazílii.

Pevně věříme, že posílení akademické spolupráce mezi Českou republikou a Brazílií může vést nejen k novým zajímavých mezinárodním aktivitám mezi oběma zeměmi, ale také posílit jejich mezinárodní aktivity obecně, s ohledem na širší měřítko ostatních zemí vně České republiky a Brazílie.
Institut Česko-Brazilské akademické spolupráce
Jeho excelence George Monteiro Prata, Ambasador Brazílie v České republice a Prof. Miroslav Vlček, prorektor pro zahraniční vztahy Českého vysokého učení technického na Semináři akademických stáží UNIGOU


Tarcísio Lumack (left) counsellor of the Embassy of Brazil in Prague, Rebeca Moraes (center) and Petr Zelenský (right), directors of the Institute of the Czech-Brazilian Academic Cooperation (INCBAC)


INCBAC  |  Institute of Czech-Brazilian Academic Cooperation  |  Prague - Czech Republic  |  +420 245501254  | incbac@incbac.org