INCBAC s.r.o.
Institut Česko-Brazilské Akademické Spolupráce

Adresa:
Korespondenční adresa: Jagellonská 3, Praha 3 - Czech Republic 13000
Kancelář: Karlovo nám. 317/5, Praha 2 - Czech Republic 12000

E-mail:
incbac@incbac.org

Telefonické spojení:
+420 245 501 254
+420 731 012 130

ICO:
04342909

Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů [v českém jazyce]


INCBAC  |  Institute of Czech-Brazilian Academic Cooperation  |  Prague - Czech Republic  |  +420 245501254  | incbac@incbac.org