INCBAC  |  Institute of Czech-Brazilian Academic Cooperation  |  Prague - Czech Republic  |  +420 245501254  | incbac@incbac.org

INCBAC  |  Institute of Czech-Brazilian Academic Cooperation  |  Prague - Czech Republic  |  +420 245501254  | incbac@incbac.org
AKADEMICKÉ STÁŽE ZAČÍNAJÍ V TERMÍNECH:
Přihlášky: do 22. května 2019 *

Pohovory & výsledky: 13/05 - 20/07

Začátek: mezi 02/09/19 a 14/10/19

Závěr: mezi 01/11/19 a 13/12/19

Délka stáže: 2 měsíce
Přihlášky: do 30. května *

Pohovory & výsledky: od 1. července do 20. září

Délka stáže: 2 měsíce

Začátek programu: 6. nebo 12. ledna 2020

Konec programu: 28. února nebo 6. března nebo 13. března

* Přihlášky podané po uzávěrce budou zváženy dle aktuální dostupnosti projektů.

Září a říjen 2019
Přihlášky: do 8. září 2019 *

Pohovory & výsledky: 01/08 - 18/10

Začátek: mezi 02/03/20 a 11/05/20

Závěr: mezi 30/04/20 a 10/07/20

Délka stáže: 2 měsíce
Leden a únor 2020
Březen a květen 2020
Přihlášky: do 30. května 2019 *

Pohovory & výsledky: 01/07 - 20/09

Začátek: 06/01/20 nebo 12/01/20

Závěr:  28/02 nebo 06/03 nebo 13/03

Délka stáže: 2 měsíce
INCBAC - INSTITUTE OF CZECH-BRAZILIAN ACADEMIC COOPERATION
MAIS SOBRE O PROGRAMA UNIGOU:
Projetos disponíveis
Inscrições Abertas
VÍCE O PROGRAMU UNIGOU (V AJ)
Available Projects
What the Unigouers tell
Cities of the UNIGOU Program
Life at the Czech Republic
Czech universities at the UNIGOU
* Přihlášky podané po uzávěrce budou zváženy dle aktuální dostupnosti projektů.

* Výběrové řízení probíhá nepřetržitě a projekty budou obsazeny postupně vhodnými kandidáty